GIỚI THIỆU
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG IVN

Tầm nhìn

Trở thành một tổ chức đáng tin cậy cùng phụ huynh định hướng nghề nghiệp đồng hành cùng GenZ trong giai đoạn quan trọng của cuộc đời

Sứ mệnh

Giúp GenZ hiểu rõ bản thân định hướng đúng nghề nghiệp và trau dồi kiến thức kỹ năng đúng, tập trung

Giúp phụ huynh an tâm tự tin tiết kiệm thời gian chi phí trong giáo dục định hướng con cái

Đồng hành cùng nhà trường xã hội chăm lo cho thế hệ GenZ tỏa sáng tài năng

Giá trị cốt lõi

Bộ tích hợp công cụ chẩn đoán cá nhân Công nghệ Diagnosis Hub

Tham vấn từ chuyên gia đa ngành nghề,
nhiều kinh nghiệm

Tận tâm cung cấp dịch vụ và đồng hành cùng
khách hàng