KHÔNG BAO GIỜ LÀ THẤT BẠI, TẤT CẢ CHỈ LÀ THỬ THÁCH

Dù bạn là bất kì ai, bạn cũng sẽ có những khó khăn riêng của mình, điều quan trọng là bạn hãy coi như đó là thử thách mà thượng đế dành riêng cho bạn. Mục tiêu càng lớn, vạch xuất phát càng xa thì thử thách càng căm go, khốc liệt.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *