VẤN ĐỀ SINH VIÊN GẶP PHẢI

Chưa biết cách lập kế hoạch cho công việc

Liên tục "BẬN RỘN" mà công việc không xong

Không có thời gian và phương pháp triển khai dự định

Lúng túng trong quá trình làm việc bằng phần mềm

KỸ NĂNG CÓ ĐƯỢC
SAU KHI THAM GIA KHOÁ HỌC

Sinh viên nắm được phương pháp lập và thực thi kế hoạch.

Loại bỏ các thói quen bản năng - Làm việc bằng phương pháp Khoa học.

Trang bị công cụ "Số" để thực hành làm quen. Xây dựng thói quen "Số" trước khi nhận viện.

Thực hành xây thuần thục dựng lập kế hoạch trên nền tảng "Số".

Nhận kế hoạch mẫu về tổ chức sự kiện, lập kế hoạch học tập, kinh doanh, hoạt động xã hội,...

Hỗ trợ dẫn dắt sau khoá huấn luyện để thực thi kế hoạch.

Con người chẳng bao giờ lên kế hoạch để thất bại
Chỉ đơn giản là họ đã thất bại trong việc lên kế hoạch.

ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC CHUYÊN GIA

Ông

Nguyễn Hữu Minh Châu

Ông

Nguyễn Tấn Huy

Ông

Nguyễn Hưng Hoà

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TỪ KHOÁ HỌC

LẬP KẾ HOẠCH

CÁC PHƯƠNG PHÁP

THỰC HÀNH

"Hãy lập ra một kế hoạch cụ thể để triển khai khát vọng của bạn,
và hãy bắt đầu biến kế hoạch thành hành động ngay lập tức, dù bạn sẵn sàng hay không."

- Napoleon Hill.