GIỚI THIỆU KHOÁ HỌC

        Với mong muốn tạo nên một khóa học về khởi nghiệp hết sức thực tế và hữu ích dành cho các bạn sinh viên mong muốn khởi nghiệp và vị trí cao trong doanh nghiệp nhưng vẫn không biết bắt đầu từ đâu và làm gì. Trung tâm kỹ năng thế hệ trẻ đã xây dựng lên khóa học LÃNH ĐẠO TRẺ với mong muốn tạo nên một khóa học về khởi nghiệp hết sức thực tế và hữu ích dành cho các bạn sinh viên mong muốn khởi nghiệp nhưng vẫn không biết bắt đầu từ đâu và làm gì. Trung tâm kỹ năng thế hệ trẻ đã xây dựng lên khóa học LÃNH ĐẠO TRẺ để giúp các bạn có thể hoàn thành mong muốn của chính mình.

LỘ TRÌNH LÃNH ĐẠO TRẺ

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

MARKETING

LÃNH ĐẠO NHÂN HIỆU

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

KĨ NĂNG BÁN HÀNG

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

CHẶNG 1: THIẾT LẬP MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP

- Thiết lập lộ trình cá nhân, bản thân.
- Xây dựng Đề tài để Báo cáo Tổng kết và thực hiện.

CHẶNG 2: KIẾN THỨC NỀN TẢNG KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

- Bài 1: Tư duy và Tầm nhìn của người chủ Doanh nghiệp.
- Bài 2: Business Model Canvas – Mô hình Khởi nghiệp Kinh doanh.
- Bài 3: Ứng dụng Mô hình Kinh doanh để Xây dựng Doanh nghiệp.

CHẶNG 3 : BÍ QUYẾT MARKETING THỰC TẾ

- Bài 1: Tổng quan Chiến lược Marketing và Kế hoạch. Vai trò Marketing trong Bộ máy Vận hành Doanh nghiệp.
- Bài 2: Giá trị cốt lõi của Marketing và Thương hiệu.
- Bài 3: Xây dựng Hệ thống Marketing phù hợp với Doanh nghiệp và Khởi nghiệp(Digital Marketing).
- Bài 4: Xây dựng hệ thống Marketing phù hợp với Doanh nghiệp và Khởi nghiệp(Trade Marketing).

CHẶNG 4: BÍ QUYẾT TRỞ THÀNH NGƯỜI BÁN HÀNG XUẤT SẮC

- Bài 1: Mối quan hệ giữa Sale và Marketing.
- Bài 2: 10 bước Bán hàng Thành công để Gia tăng Tỷ lệ chốt Sale.
- Bài 3: Vai trò Lãnh đạo trong việc Xây dựng kênh Phân phối.
- Bài 4: Chiến dịch tăng Doanh số điểm Bán hàng Sự kiện và Khuyến mãi..

CHẶNG 5: XÂY DỰNG BỘ MÁY QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TINH GỌN

- Bài 1: Vai trò Quản lý và Hoạch đinh Cá nhân.
- Bài 2: Cấu trúc Nhân sự Tinh gọn. Ứng dụng Công nghệ vào Quản trị Bộ máy Hành chính Nhân sự.

CHẶNG 6: TRỞ THÀNH NHÀ LÃNH ĐẠO

- Bài 1: Phương pháp lập Kế hoạch – Vai trò Lãnh đạo trong Quản trị Chiến lược.
- Bài 2: Xây dựng Hình ảnh và tạo lập sự Ảnh hưởng của người lãnh đạo trẻ.

CHẶNG 7: SƠ KẾT – TỔNG KẾT

- Hoạt động 1: Thuyết trình Kế hoạch Kinh doanh trước Doanh nhân.
- Hoạt động 2: Tham quan Doanh nghiệp.
- Buổi Gặp gỡ Định kỳ Mentor để Huấn luyện và Dẫn dắt Dự án.

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

Mentor
Nguyễn Tấn Huy

Tổng Thư Ký Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam Phó Chủ tịch Liên hiệp Phát triển Kinh tế & Giáo dục.

Mentor
Nguyễn Hữu Minh Châu

Cố vấn Coaching cho doanh nghiệp New Focus và hệ thống Nha Khoa Kim.

Mentor
Huỳnh Minh Băng Nga

Từng giữ chức vụ Giám đốc Điều Hành Kinh Doanh Phân Phối và Giám đốc Cố Vấn Phân Phối tại tập đoàn DKSH VN.

Mentor
Nguyễn Đức Thiên

Hiện tại đang nắm giữ vị trí phó tổng giảm đốc thường trực cty cổ phần sản xuất thực phẩm Anh Kim.

Mentor
Nguyễn Văn Út

Giám Đốc Marketing Kềm Nghĩa.