Người ta giỏi lương cao, Mình không giỏi phải làm gì?

Khi thấy xã hội ngoài kia, hay phạm vi nhỏ hơn là bạn bè mình. Ai cũng giỏi và lương cao, nhưng nhìn lại bản thân không có gì. Vậy mình phải làm sao? Cùng IVN Talent tìm ra giải pháp nhé! Tìm người giỏi mà học: Đó có thể là sếp, là bạn bè …

Người ta giỏi lương cao, Mình không giỏi phải làm gì? Xem thêm »