TRANG CHỦ / HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

Tiến sĩ

PHAN QUỐC TẤN

Điện thoại: 0909066319

Email: phantan37@gmail.com

CHỨC DANH HIỆN TẠI

Trưởng Bộ môn Quản trị nguồn nhân lực, khoa Quản trị, Trường Kinh doanh, ĐH KINH TẾ Tp.HCM.

TRIẾT LÝ SỐNG

Hãy là chính mình; biết phát huy thế mạnh của bản thân để cống hiến cho đời, cho người.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gianĐơn vị công tácCông việc đảm nhiệm

4/1998 – 10/2002

Cty NAGATA (VN) – KCX Tân Thuận

Hành chánh Quản trị,

Chủ tịch CĐ

10/2002 – 7/2008

BQL các KCX-KCN Tp.HCM (HEPZA)

Chuyên viên P.QL Đầu tư,   Uỷ viên BCH CĐ các KCX-KCN Tp. HCM

01/2009 – nay

Khoa QTKD – ĐH Kinh Tế Tp. HCM

Giảng viên

8/2016 – nay

Khoa Quản trị – ĐH Kinh Tế Tp. HCM

Trưởng bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

Hội Đồng Chuyên Gia

Mr. Tô Võ Chánh Nghĩa