ĐỐI TÁC CỦA IVN

Viện Phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam

Công ty CP Khoa học công nghệ và Phát triển tài năng IVN

Hội giáo dục nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh