CÁC HOẠT ĐỘNG

VIET NAM GLOBAL BEAUTY CONNECTIONS 2022: Giao lưu, chia sẻ kiến thức và kỹ năng trong ngành làm đẹp.

- Ngày 23/09/2022