KHÓA BỒI DƯỠNG - KỸ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP HIỆU QUẢ

KHÓA BỒI DƯỠNG – KỸ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP HIỆU QUẢ

Bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm định hướng nghề nghiệp phù hợp? Bạn mong muốn có những giải pháp hiệu quả để xác định năng lực và giá trị bản thân? Hãy để chúng tôi (Viện IVN) giúp bạn. Khóa bồi dưỡng “Kỹ năng định hướng nghề nghiệp hiệu quả” được thiết …

KHÓA BỒI DƯỠNG – KỸ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP HIỆU QUẢ Xem thêm »