TRANG CHỦ / HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

Thạc sĩ

NGUYỄN PHONG PHÚ

Điện thoại: 0903 25 55 25

Email: phunp@apex.vn

CHỨC DANH HIỆN TẠI

Sáng lập và điều hành kinh doanh 5 công ty:
• Công ty cổ phần Bất động sản Wealth Land.
• Công ty cổ phần SF Home.
• Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Abiz.
• Công ty cổ phần Sản xuất & Đầu tư Trầm Hương Việt Nam.
• Công ty cổ phần Tư vấn, Đào tạo & Xúc tiến đầu tư Apex.

TRIẾT LÝ SỐNG

Lấy sự chính trực làm kim chỉ nam hành động.
Lấy ý chí mạnh mẽ & khát vọng thành công tạo động lực vươn lên.
Lấy niềm tin mãnh liệt vào bản thân & kiên trì hành động để đạt được các mục tiêu lớn trong đời.
Xây dựng tính cách tốt đẹp bằng lối suy nghĩ tích cực.
Hoàn thành sứ mệnh bằng cách tạo giá trị và đem lại lợi ích cho người khác.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gianĐơn vị công tácCông việc đảm nhiệm
2013 – nayCông ty cổ phẩn BĐS Wealh LandNhà sáng lập & thành viên HĐQT
2013 – nayCông ty cổ phần SF HomeNhà sáng lập & Tổng giám đốc
2013 – nayCông ty cổ phần Sản xuất & Đầu tư Trầm Hương Việt NamNhà sáng lập & Chủ tịch HĐQT
2013 – nayCty cổ phần Tư vấn, Đào tạo & Xúc tiến đầu tư ApexNhà sáng lập & Chủ tịch HĐQT
2013 – nayCty cổ phần Tư vấn, Đầu tư AbizNhà sáng lập & thành viên HĐQT

Hội Đồng Chuyên Gia

Mr. Tô Võ Chánh Nghĩa